දෙයියො තමයි දන්නෙ..!

Rs. 1,700.00 Rs. 1,360.00

සියා අරෝරා…

අවුරුදු දොළහෙ පොඩි කෙල්ල…

අම්මයි, තාත්තයි, නංගියි එක්ක

සීයලගෙ මහ ගෙදරට යනව.

නෑදෑ දරුවො එක්ක

සෙල්ලම් කර කර ඉඳල

රෑට නිදාගන්න යනව.

පහුවදා උදේ සියා නෑ !

අතුරුදහන්  !!

සියාට මොකද වුණේ ?

කැමැත්තෙන් යන්න ගියාද?

හීනෙන් ඇවිදල කොහේ හරි ගියාද ?

කා එක්ක හරි පැනලා ගියා ද?

කවුරු හරි පැහැරගෙන ගියාද?

විහිළුවට හැංගුණාද?

..ද ? ..ද ? ..ද ?

දෙයියො තමයි දන්නෙ !

Out stock

Out of stock

Email when stock available

සියා අරෝරා…

අවුරුදු දොළහෙ පොඩි කෙල්ල…

අම්මයි, තාත්තයි, නංගියි එක්ක

සීයලගෙ මහ ගෙදරට යනව.

නෑදෑ දරුවො එක්ක

සෙල්ලම් කර කර ඉඳල

රෑට නිදාගන්න යනව.

පහුවදා උදේ සියා නෑ !

අතුරුදහන්  !!

සියාට මොකද වුණේ ?

කැමැත්තෙන් යන්න ගියාද?

හීනෙන් ඇවිදල කොහේ හරි ගියාද ?

කා එක්ක හරි පැනලා ගියා ද?

කවුරු හරි පැහැරගෙන ගියාද?

විහිළුවට හැංගුණාද?

..ද ? ..ද ? ..ද ?

දෙයියො තමයි දන්නෙ !

Publisher

සුරස – Surasa (fast publishing)

පරිවර්තනය :

දිලීප ජයකොඩි – Dileepa Jayakodi

පිටු ගණන

480

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “දෙයියො තමයි දන්නෙ..!”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Out of stock

Email when stock available