හස්ති වියරුව

Rs. 1,000.00 Rs. 900.00

ගැටවර ඇත් පැටවුන් සෙල්ලම් කරන ආකාරය බලා සිටීම විනෝදජනකය. උන් තම දළ පටලවාගෙන එකිනෙකා පෙරළා දමන්නට වෙර දරති. නැතිනම් හිස්වලින් ඇන ගැනීමට වෙර දරති. දණ ගසාගෙන පොර අල්ලන උන් මොහොතකට එකිනෙකාගෙන් මිදෙති. යළිත් පොර අල්ලති. එක වරම එය නතර කර වෙනත් යමක් කරති. නැතිනම් කෙටි ආහාරයක් ගැනීමට යති. කෙටියෙන් කිවහොත් උන් සැබෑ මිත්රශීලී වාතාවරණයක් යටතේ ජීවත් වෙති. එක හා සමාන වයසේ අලි පැටවුන් එකට ආහාර ගන්නා අයුරු බොහෝ විට දැකගන්නට හැකිය. උන් සමගියෙන් ජීවත් වීමට මුල පටන්ම හුරුවන බවට එය සාධකයකි

In stock

Author: William Baze

ගැටවර ඇත් පැටවුන් සෙල්ලම් කරන ආකාරය බලා සිටීම විනෝදජනකය. උන් තම දළ පටලවාගෙන එකිනෙකා පෙරළා දමන්නට වෙර දරති. නැතිනම් හිස්වලින් ඇන ගැනීමට වෙර දරති. දණ ගසාගෙන පොර අල්ලන උන් මොහොතකට එකිනෙකාගෙන් මිදෙති. යළිත් පොර අල්ලති. එක වරම එය නතර කර වෙනත් යමක් කරති. නැතිනම් කෙටි ආහාරයක් ගැනීමට යති. කෙටියෙන් කිවහොත් උන් සැබෑ මිත්රශීලී වාතාවරණයක් යටතේ ජීවත් වෙති. එක හා සමාන වයසේ අලි පැටවුන් එකට ආහාර ගන්නා අයුරු බොහෝ විට දැකගන්නට හැකිය. උන් සමගියෙන් ජීවත් වීමට මුල පටන්ම හුරුවන බවට එය සාධකයකි

Publisher

සූරිය ප්‍රකාශකයෝ Sooriya Publishe

පරිවර්තනය :

ගයංගා දිසානායක, සුජීව දිසානායක

පිටු ගණන

186

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “හස්ති වියරුව”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rs. 1,000.00 Rs. 900.00

In stock