ඇබ්නුක්ටා

Rs. 950.00 Rs. 760.00

‘එහි සිටියේ, රළු සළුවකින් සිරුර වසාගත් කාන්තාවකි.සුළඟ ප්රචණ්ඩ වූ බැවින් අර්ධ නග්න නාරි දේහයේ සළු පිළි සුළගෙහි නටන්නට වූයේ ගොදුරකට පනින්නට සැරසෙන සර්පයින් රොත්තක් සේය.ඔහු ඇය දෙස බැලුවේය.ඇගේ නෙතු ඔහුගේ නෙතු හා ගැටුණ පළවෙනි මොහොතේම විදුලි සැරයක් වැදුනාක් මෙන් හැඟිමකින් ඔහුගේ හිත සලිත වී ගියේය.”

In stock

Author: පොසිකා රණසිංහ
Publisher

Grantha Publisher

පිටු ගණන

200

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඇබ්නුක්ටා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rs. 950.00 Rs. 760.00

In stock