අහම්බයකින් මිස අපි… හමු නොවෙමු කිසිදා යලී

Rs. 1,200.00 Rs. 960.00

මම ඇතුළුව අපි ගොඩ දෙනෙක්ගෙ ජිවිත වෙනස් වෙන්නෙ එක පාරටම නෙවෙයි. හැම පුංචි වෙනස්කමක්ම වෙන්නෙ බොහොම හිමීට. එතකොට අපිට ඒක දැනෙන්නෙ නෑ. අපේ ජීවිතේ නොහිතුවම විදිහට වෙනස් වෙලා!’ කියලා තේරෙද්දි වෙන්න ඕනෙ විලම් බැසිය වෙලා ඉවරයි.

Out stock

Out of stock

Email when stock available

Author: නිලූකා බ්‍රැන්ඩන් - Niluka Brandon

මම ඇතුළුව අපි ගොඩ දෙනෙක්ගෙ ජිවිත වෙනස් වෙන්නෙ එක පාරටම නෙවෙයි. හැම පුංචි වෙනස්කමක්ම වෙන්නෙ බොහොම හිමීට. එතකොට අපිට ඒක දැනෙන්නෙ නෑ. අපේ ජීවිතේ නොහිතුවම විදිහට වෙනස් වෙලා!’ කියලා තේරෙද්දි වෙන්න ඕනෙ විලම් බැසිය වෙලා ඉවරයි.

Publisher

ටෞට් ප්‍රකාශන – Tout Publishing

පිටු ගණන

300

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අහම්බයකින් මිස අපි… හමු නොවෙමු කිසිදා යලී”

Your email address will not be published. Required fields are marked *